ประกาศกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 

 • เรื่อง  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ <<<อ่านต่อ คู่มือ-การจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ <<<อ่านต่อ
 • เรื่อง  เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ กก.ตชด.22 <<<อ่านต่อ
 • เรื่อง  นโยบายการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ <<<อ่านต่อ

 

บัญชีผู้เข้าร่วมโครงการออกกำลังเพื่อสุขภาพ แบบไลฟ์สไตส ( LifeStyle )

 

 

 • 18 ก.พ. 2562                  ร่างขอบเขตของงาน-การจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม ฯ ...รายละเอียด 

 

 

 • 08 ม.ค. 2563               เรื่อง วาระการประชุมประจำเดือน ธ.ค. 2562 ...ดาว์นโหลด
 • 25 ธ.ค. 2562               เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งระดับ รอง สว. ลงมา วาระปี 62 ...ดาว์นโหลด 
 • 12 ธ.ค. 2562               เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งระดับ รอง ผบก.-สว. 2562 ...ดาว์นโหลด 
 • 11 ธ.ค. 2562               เรื่อง ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ...ดาว์นโหลด 
 • 12 พ.ย.2562               เรื่อง ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ...ดาว์นโหลด
 • 17 ต.ค. 2562               เรื่อง ประกาศลำดับอาวุโสระดับ รอง สว.ถึง ผกก. วาระ ๒๕๖๒ ...ดาว์นโหลด
 • 16 ต.ค. 2562               เรื่อง คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ต.ค.2562 ... ดาว์นโหลด
 • 15 ต.ค. 2562               เรื่อง ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือน กันยายน 2562 ...ดาว์นโหลด
 • 10 ก.ย. 2562               เรื่อง ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ...ดาว์นโหลด
 • 15 ส.ค. 2562               เรื่อง ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือน ก.ค.2562 ...ดาวน์โหลด
 • 01 ส.ค. 2562               เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ...ดาวน์โหลด
 • 08 ก.ค. 2562               เรื่อง ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือน มิ.ย.2562 ...ดาวน์โหลด
 • 06 ก.ค. 2562               เรื่อง เเต่งตั้ง ขรก.ตร.ระดับ รอง สว.-ผบ.หมู่ วาระปี2561 ...ดาวน์โหลด