ประกาศกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 

  • เรื่อง  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ <<<อ่านต่อ คู่มือ-การจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ <<<อ่านต่อ
  • เรื่อง  เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ กก.ตชด.22 <<<อ่านต่อ
  • เรื่อง  นโยบายการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ <<<อ่านต่อ

 

บัญชีผู้เข้าร่วมโครงการออกกำลังเพื่อสุขภาพ แบบไลฟ์สไตส ( LifeStyle )

 

 

  • 18 ก.พ. 2562                  ร่างขอบเขตของงาน-การจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม ฯ ...รายละเอียด 

 

 

  • 10 ก.ย. 2562               เรื่อง ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ...ดาว์นโหลด
  • 15 ส.ค. 2562               เรื่อง ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือน ก.ค.2562 ...ดาวน์โหลด
  • 01 ส.ค. 2562               เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ...ดาวน์โหลด
  • 08 ก.ค. 2562               เรื่อง ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือน มิ.ย.2562 ...ดาวน์โหลด
  • 06 ก.ค. 2562               เรื่อง เเต่งตั้ง ขรก.ตร.ระดับ รอง สว.-ผบ.หมู่ วาระปี2561 ...ดาวน์โหลด