11 ก.ค.2562              จิตอาสาพัฒนา 118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน ...รายละเอียด

11 ก.ค.2562              ร่วมวันสถาปนาค่ายพระยอดเมืองขวาง ...รายละเอียด

10 ก.ค.2562              กิจกรรมปลูกไม้ผล ไม้มงคล 1 คน 1 ต้น ...รายละเอียด

10 ก.ค.2562              รับการอบรมจากวิทยากรจิตอาสา 904 ...รายละเอียด

03 ก.ค.2562              กิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดบ้านนาควาย  ...รายละเอียด 

02 ก.ค.2562              รับการตรวจราชการจาก บก.ตชด. ภาค 2  ...รายละเอียด 

01 ก.ค.2562              บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล ฯลฯ ...รายละเอียด 

28 มิ.ย.2562              บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล ฯลฯ ...รายละเอียด

26 มิ.ย.2562              ปั่นร่วมใจต้านภัยยาเสพติด พื้นที่ชายแดน 2019 ...รายละเอียด 

 

                                                                                                               >>> ข่าวทั้งหมด <<<

        ประกาศกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 

 • เรื่อง  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ <<<อ่านต่อ คู่มือ-การจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ <<<อ่านต่อ
 • เรื่อง  เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ กก.ตชด.22 <<<อ่านต่อ
 • เรื่อง  นโยบายการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ <<<อ่านต่อ

  

 

 

 

 

 

 

18 ก.พ. 2562                  ร่างขอบเขตของงาน-การจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม ฯ ...รายละเอียด 

03 ก.ย. 2561                   ประกาศงานจ้างก่อสร้างรายการงบลงทุนปีงบประมาณ 2562 ...รายละเอียด 

03 ก.ย. 2561                   ร่างขอบเขตงานงบลงทุนปีงบประมาณ 2562 ...รายละเอียด 

08 มี.ค. 2561                   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.2560 - ก.พ.2561 ...รายละเอียด

 

 • 08/07/2562               เรื่อง ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือน มิ.ย.2562 ...ดาวน์โหลด
 • 06/07/2562               เรื่อง เเต่งตั้ง ขรก.ตร.ระดับ รอง สว.-ผบ.หมู่ วาระปี2561 ...ดาวน์โหลด
 • 04/06/2562               ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน เมษายน 2562 ...ดาวน์โหลด
 • 21/05/2562               แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ราชพัสดุ ...ดาวน์โหลด 
 • 02/05/2562               ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน เมษายน 2562 ...ดาวน์โหลด 
 • 18/04/2562               คำสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ ขรก.ตร.ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ปี2562ครั้งที่1 ...ดาวน์โหลด 
 • 02/04/2562               ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2562 ...ดาวน์โหลด 
 • 28/03/2562               คำสั่งแต่งตั้งระดับ รอง สว. ลงมา ประจำปี 2561 ...ดาวน์โหลด 
 • 13/03/2562               คำสั่งแต่งตั้งระดับ รอง ผบก.-สว. ประจำปี 2561 ...ดาวน์โหลด 
 • 22/02/2562               คู่มือการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ขรก.ตร. สตช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...ดาวน์โหลด  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ราชพัสดุ
 • 18/02/2562               ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ...ดาวน์โหลด 
 • 16/01/2562               ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน มกราคม 2562 ...ดาวน์โหลด 
 • 10/01/2562               แบบฟอร์มการจัดทำประวัติบุคคล ...ดาวน์โหลด 
 •   8/01/2562               แผนปฎิบัติราชการ กก.ตชด.22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ...ดาวน์โหลด