ประกาศกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 

  • เรื่อง  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ <<<อ่านต่อ คู่มือ-การจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ <<<อ่านต่อ
  • เรื่อง  เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ กก.ตชด.22 <<<อ่านต่อ
  • เรื่อง  นโยบายการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ <<<อ่านต่อ

 

บัญชีผู้เข้าร่วมโครงการออกกำลังเพื่อสุขภาพ แบบไลฟ์สไตส ( LifeStyle )

 

 

  • 18 ก.พ. 2562                  ร่างขอบเขตของงาน-การจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม ฯ ...รายละเอียด 

 

 

  • 11 มี.ค.2563               เรื่อง วาระการประชุมประจำเดือน ก.พ.2563 ...ดาว์นโหลด
  • 05 มี.ค.2563               เรื่อง ตรวจสอบวันเกิด POLIS ...ดาว์นโหลด
  • 07 ก.พ.2563               เรื่อง แต่งตั้งระดับ รอง สว.และ ผบ.หมู่ วาระปี 62 ...ดาว์นโหลด
  • 07 ก.พ.2563               เรื่อง วาระการประชุมประจำเดือน ม.ค. 2563...ดาว์นโหลด
  • 08 ม.ค. 2563              เรื่อง วาระการประชุมประจำเดือน ธ.ค. 2562 ...ดาว์นโหลด