• 05 ก.พ. 2564       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารพักอาศัย(แฟลต) 5 ชั้น 40 ครอบครัว ..รายละเอียด
  • 19 ม.ค. 2564        ประกาศงานจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัย(แฟลต) 5 ชั้น 40 ครอบครัว...รายละเอียด
  • 08 ม.ค. 2564        เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...รายละเอียด
  • 17 พ.ย. 2563        งานจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล กองร้อย ตชด.225 ...รายละเอียด
  • 17 พ.ย. 2563        งานจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถว 10 คูหา ระดับ สว.- รอง ผกก.ฯ ...รายละเอียด
  • 17 พ.ย. 2563        จ้างงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย(แฟลต) 5 ชั้น 40 ครอบครัว ...รายละเอียด
  • 16 มิ.ย. 2563         ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง กก.ตชด.22 ...รายละเอียด
  • 27 พ.ค. 2563         รายงานงบดำเนินงานและค่าใช้สอยวัสดุ ประจำปี 2563 ...รายละเอียด